| بدون نظر

با پوست خربزه زیر پای احمدی نژاد گذاشتن مشکلی ندارم ولی این که از منافع کشور مایه بذارن شرم آوره.

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط صبا در 11 آذر 1390 3:46 بعدازظهر منتشر شده است.

نوشته قبلی اين بلاگ بود

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en