| بدون نظر

چند روز پیش با زهرا صحبت سر گیاه خواری بود. زهرا از قول دوستش استدلال می کرد که گوشت نباید خورد چون ذبح همرا دست و پا زدن و زجر کشیدن حیوان هست. حالا این زجر و درد هم خودش نامطلوب هست و هم باعث خراب شدن شخصیت ذبح کننده هست.
به صائب بودن استدلال کاری ندارم. به این ولی لطفا فکر کنید که چرا فکر می کنیم دست و پا زدن رنج محسوب میشه ولی قطع شاخه یا میوه نمیشه؟ غیر این هست که دست و پا زدن برای ما نشانه آشنایی از رنج هست؟ آشنا می گم چون ما ادمها هم همین گونه رنج شدید رو بیان می کنیم.
تصویر بندی ما از هستی و واقعیت و ارزش گذاریمان،خودمحورانه و خودبزرگ بینانه هست. این نوع تصویر بندی ها و تقسیم بندی ها بسیار جدی تر هم در نگرش ما حضور دارند. تقسیم بندی هایی مثل مقدس و نا مقدس، طبیعی و ماورا طبیعی، فیزیکی و متافیزیکی و .... همه ریشه در ذهنیت ما دارند و اصالتی ندارند.

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط صبا در 27 دی 1389 7:40 بعدازظهر منتشر شده است.

نوشته قبلی اين بلاگ بود

نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en