آرشیو دیماه 1389

| بدون نظر

چند روز پیش با زهرا صحبت سر گیاه خواری بود. زهرا از قول دوستش استدلال می کرد که گوشت نباید خورد چون ذبح همرا دست و پا زدن و زجر کشیدن حیوان هست. حالا این زجر و درد هم خودش نامطلوب هست و هم باعث خراب شدن شخصیت ذبح کننده هست.
به صائب بودن استدلال کاری ندارم. به این ولی لطفا فکر کنید که چرا فکر می کنیم دست و پا زدن رنج محسوب میشه ولی قطع شاخه یا میوه نمیشه؟ غیر این هست که دست و پا زدن برای ما نشانه آشنایی از رنج هست؟ آشنا می گم چون ما ادمها هم همین گونه رنج شدید رو بیان می کنیم.
تصویر بندی ما از هستی و واقعیت و ارزش گذاریمان،خودمحورانه و خودبزرگ بینانه هست. این نوع تصویر بندی ها و تقسیم بندی ها بسیار جدی تر هم در نگرش ما حضور دارند. تقسیم بندی هایی مثل مقدس و نا مقدس، طبیعی و ماورا طبیعی، فیزیکی و متافیزیکی و .... همه ریشه در ذهنیت ما دارند و اصالتی ندارند.

| بدون نظر

دیروز مصاحبه روحانی دبیر شورای عالی امنیت آقای خاتمی رو می خوندم. گله کرده بود که حرف که بزنیم فحشمون می دن و خرابمون می کنن. فحش دادن و تهمت زدن جنتی و پناهیان و شریعتمداری که خوب عادیست. نکته در سکوت یاران هست. مثل همین صحبت های دو هفته پیش خاتمی. یک صحبتی کرد که به زعم من به جا و گفتنی بود اما با سکوت همراهان مواجه شد. مسلم هست که خیلی از سبزها نظر خاتمی و حرفش رو نپسندیدند. توقع بیجاییست که بخواهیم آنها دنبال حرف را بگیرند. اما اطرافیان داخل نظام آقای خاتمی می تونستن پیگیر حرف شن. مصاحبه کنند و ..... شاید مجید انصاری، موسوی لاری، مسجد جامعی و حتی حاجی می توانستند این کار را بکنند ولی نکردند.
حرف بزرگان رو نیمه بزرگان باید پی بگیرن.

چند پیشنهاد خواندنی و دیدنی:
1- تاریخ ایران مدرن آبراهامیان
2- گفتمان خرداد. علی محمد نجاتی
3- مستند ایران و غرب بی بی سی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از دیماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آذرماه 1389 بایگانی قبلی است

آذرماه 1390 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en