آرشیو آذرماه 1389

| بدون نظر

یک اخلاق بد این هست که خود رو جدا از همه تصور کنیم. یعنی تصور کنیم قوانین (چه قوانین طبیعی و چه قوانین قراردادی) ربطی به ما ندارد و اصولا "من استثنا هستم".
اگر آدم بعضی جاها بپذیره که من هم در این موضع با بقیه یکسان هستم شاید دیگه سعی نکنه زرنگ بازی دربیاره. امروز رفته بودیم در یه سازمانی که پارک کردن خودرو جلوی درش ممنوع بود. یه آقای آخوند/روحانی/ معمم /... سعی می کرد به اعتبار لباسش ماشینش رو همون جا پارک کنه. البته سربازه کوتاه نیومد ولی کلا لجم دراومد که در این حد هم از رانت خوردی نمی گذرن.
مردمی باش داداش.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آذرماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آبانماه 1389 بایگانی قبلی است

دیماه 1389 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en