| بدون نظر

این تقسیم بندی هایی که تو سر ماست چقدر ناقصند. ایم لیبل هایی که برای افراد می گذاریم چقدر کمند! دنیا و آدم ها خیلی متنوع تر از همه صفاتی که به ذهن ما می رسند هستند.
دنیا خیلی رنگی هست انگار.

ارسال نظر