آرشیو آبانماه 1389

| بدون نظر

این تقسیم بندی هایی که تو سر ماست چقدر ناقصند. ایم لیبل هایی که برای افراد می گذاریم چقدر کمند! دنیا و آدم ها خیلی متنوع تر از همه صفاتی که به ذهن ما می رسند هستند.
دنیا خیلی رنگی هست انگار.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آبانماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

شهریورماه 1389 بایگانی قبلی است

آذرماه 1389 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

بخش ها

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en