آرشیو اسفندماه 1388

| بدون نظر

هر هواپیمایی که تو اسمون می بینم هوای "خونه" به سرم می زند...
نمی دونم کسانی که از ایران بیرون می رن کی عادت می کنن که به خونه فکر نکنن و "ابن المکانی" زندگی کنند...

| بدون نظر

ما اینقدر املیم که هنوز به دین و دینداری فکر می کنیم. شما به بزرگواریتون ببخشید . غرض اینکه همان گونه که برخی از احکام عملی زمانمند و دچار مقتضیات زمانه عصر نزول بودند، آیا برخی از مفاهیم دینی هم اینگونه هستند؟ یعنی می توان گفت مثلا واقیعتی به اسم جن در عالم واقع نداریم و اگر در متون دینی هم از آن اسمی هست نه به معنای گزارش وجود جن که فقط ذکر این است که جن هم که شما آقای عرب بهش اعتقاد داری، از مخلوقات خداست. یا موجودی به اسم فرشته و قس علی هذا... آیا می شود گفت دین و دینداری بیش از اینکه منبع معرفتی افزون بر منابع معرفتی بشر باشند، تفسیر کننده معرفت بشری عصر نزول است؟
اگه بشه چی میشه؟!

| بدون نظر

- می دونی آقا فاتح خیلی از دوستان می پرسند چرا از ظرفیت تون تو این ایام برای بهتر شنیده شدن صدای مهندس استفاده نمی کنید؟
- بله آقا احسان! خیلی ها به من می گن تو اون جا چه غلطی می کنی؟

| بدون نظر

اینقدر که پاکستانی و هندی هست بیشتر حس می کنم دانشگاه کراچی دارم درس می خونم. یه جورایی اردوم از انگلیسیم بهتر داره پیشرفت می کنه.حالا اینکه یه رفیق داریم، ثاقب. پاکستانیه اهل کراچی. شیعه ی دو آتیشه است. مقلد آقای سیستانی. چند تا از عقاید و افعالش رو بگم:
1- نماز اول وقت ولی با سرعت یاد
2- حرمت موسیقی
3- حلیت دوست دختر
4-مسلمان نبودن طالبان
کلا آدم خوبیه. یه جورایی هم خوبن آقا...

| بدون نظر

هی! دریغ از یک عکس سه نفره... دریغ از یک بیانیه که امضای هر سه پاش باشه... دریغ از سه خط هدف و برنامه....

| بدون نظر

حالا حسین کمالاتی داره، نیمچه جمالاتی داره، صحبت با این محمد عرقگیر پوش چرا آدم رو شاد می کنه؟