آرشیو بهمنماه 1388

| بدون نظر

فکرش هم نمی کردم یه روز از شنیدن صدای حسین اینقدر خوشحال شم!
دنیاییه آقا...

| بدون نظر

این روزها یک ابعادی از بزرگی انبیا بر من دارد مکشوف می شود که یقینا از عصمت و علم غیب و ... به نظر من مهم تر و کلیدی تر و آموزنده تر است. ابعادی به نام امید، صبر و تلاش با همه وجود. خیلی وقت بود که فکر می کردم عصمت داشتن چیز بزرگی نیست. یعنی باشد هم به کار من نمی آید ولی در همین اندک شدائد می شود فهمید ناامید نشدن گوهریست که از انبیا باید آموخت. انگار خدا هم از انبیا همین ناامید نشدن را می خواسته و نه عصمت. موسی قاتل بود و نبی شد. یونس ناامید شد و دردل نهنگ رفت...
لبخند بزن ایرانی...

| بدون نظر

این ممنوعیت تور در ایام عزاداری دیگه چه صیغه ایه؟
واقعا اگه یه سری آدم نخوان با ارزش های حوزوی زندگی کنند فقط چاره اش اینه که کلا برن یه جا غیر ایران زندگی کنن؟ یعنی تمامیت خواهی نظام پایان پذیر نیست.

| بدون نظر

همچین می گن "در زنی" مساجد در آخر صفر خرافه هست که ندونی فکر می کنی با کانت طرفی. 

| بدون نظر

از هیچ جزیی نمی شود نتیجه کلی گرفت ولی بعضی اتفاقات خیلی روی ذهنیت آدم تاثیر می گذارند.
من دوبار فلش مموریم رو گم کردم. بار اول در نمازخانه دانشگاه یک شیعه پاکستانی هم کلاس بعد از اینکه با دیدن مهرم فهمید من هم شیعه هستم، یک جورایی دلش نیامد که حق شیعه بخورد و آمد گفت" احسان برادر! این فلش درایو تو چند روزی پیش من بود"!!! و بهم پس داد.
بار دوم که گم کردم. یک انگلیسی مطالب روی فلشم را گشت و اسمم را توی فیس بوک یافت و برایم پیام دادکه بیا فلشت رو بگیر.
پ.ن: همیشه از این متن های کلیشه ای که مردم غرب متخلق ترند و ما داغونیم بد می آمد.

| بدون نظر

اگر غرب زده هم نشوم درک می کنم غرب زده ها را...

| بدون نظر

روحانی مرکز اسلامی منچستر گرم نمی گیرد با جوانان و مردم. روحانی مرکز اسلامی بیرمنگهام در کسری از ثانیه با کلی آدم رفیق شد. مرکز اسلامی منچستر بودجه اش از تهران می رسد. مرکز اسلامی بیرمنگهام خودگردان است.

| بدون نظر

امشب محمد از سفر برگشت... کلید را که در قفل چرخاند قند در دلم آب شد.... شاید 10 ثانیه در بغل گرفتمش...
استعداد بی نظیری در دلبستن به آدم های خوب دارم...

"گر کند میل به خوبان دل من عیب مکن
کین گناهیست که در شهر شما نیز کنند"