| 2 نظر

"ای رونق بستان من
چون می روی بی​من مرو..."

با صدای احمد
مشهد - بهمن 87

2 نظر

ببینم این احمد همونیه که" ای ابرو کمونی وایسا وایسا! چرا نامهربونی وایسا وایسا ... " رو خونده؟!
همون که "آره یا نه؟! بگو ... " رو خونده؟!
فکر نمی کردم از این کارهای جلف هم بلد باشه اجرا کنه D:

نظر من رو نذاشتی در ملا عام؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
:(

ارسال نظر