| 1 نظر

من علاقه دارم خواب ببینم. خواب ببینم که یک گاو جایزه گرفتم. یک گاو خال خالی!

1 نظر

خال خالی خالی؟
خال خالی خالی نه خال خالی تنها؟

ارسال نظر