| 4 نظر

مفلاگ مرد
زنده باد مفلاگ


ذوق وبلاگ نویسیم رو کور کردن این رفقای مفلاگی بی حال. اعتصاب می کنم!

***

آقا این برنامه حسینیه ارشاد چسبید. علاوه بر برنامه خوب کلی آدم خوب تر دیدم که ازشون می شه روحیه گرفت. ممد جان دستت درد نکنه امروز جور ما رو کشیدی.

4 نظر

من دارم میام !! ;;)

موفق باشی در اعتصاب !! اعتصاب ما که جواب نداد :دی

نوکرتم!!!

نخیر
مانه به نازتان می رویم نه به اعتصابتان بر می گردیم
طبع نوشتنمان قبض و بسط دارد آقا جان.

ارسال نظر