آرشیو آذرماه 1387

| 4 نظر

مفلاگ مرد
زنده باد مفلاگ


ذوق وبلاگ نویسیم رو کور کردن این رفقای مفلاگی بی حال. اعتصاب می کنم!

***

آقا این برنامه حسینیه ارشاد چسبید. علاوه بر برنامه خوب کلی آدم خوب تر دیدم که ازشون می شه روحیه گرفت. ممد جان دستت درد نکنه امروز جور ما رو کشیدی.

| بدون نظر

"به سر شوق سر کوی تو دیرم
به دل مهر مه روی تو دیرم
بت من کعبه من قبله من
تویی هر سو نظر سوی تو دیرم
کسی که ره به بیدادم بره نی
خبر بر سرو آزادم بره نی
تمام خوبرویان جمع گردند
کسی که یادت از یادم بره نی"

محمدرضا شجریان - نوار سازخاموش