آرشیو مردادماه 1387

| 4 نظر

کاشکی فامیل ترک داشتید، تا خود صبح یه کله همین نیم بند رقص ترکی رو که بلدم برات اجرا می کردم!
مبارکتون باشه ، از خدا بهترین ها رو براتون می خوام.

| 1 نظر

حلقه معظم ظفر سه هفته ای هست تشکیل جلسه نداده است. عمده اش هم مال این است که من هماهگ نکردم که جلسه برگزار بشه. یک مقدار از حضور غیاب دوستان گله مند بودم ، یک مقدار هم مشغله این روزها و عدم پیگیری دوستان باعث شد که سه هفته ای پیگیری نکنم. امروز محمد گله و ابراز ناراحتی کرد هم خوشحال شدم یک نفر سیگنال اعتراضی فرستاد هم شرمنده. به هرحال از دوستان حلقه معذرت می خوام و شدیدا استمداد می طلبم برای همفکری جهت طرح ایده های نو برای رشد حلقه. واقعیتش را بخواهید خوشحال می شوم در این مدت که کمی سرشلوغترم کسی رتق و فتق جلسات را بر عهده بگیرد. باز هم از همه دوستان عذرخواهی می کنم خصوصا، محمد عزیزکه خاطرش از ما آزرده مباد.

| 1 نظر

این حسین هم وقتی نیست بودنش بیشتر به چشم میاد، مثل بقیه نعمت های خوب... حج و زیارتش قبول حق باشه.

| 2 نظر

"مثل آسمان،
گاهی ابری،
اغلب آفتابی باش"
ایستگاه یک توچال- نیمه شب 9 مرداد 87- همگام با مادر همراه با پدر