آرشیو خردادماه 1387

| بدون نظر

بی تو بسر نمی شود ...

| بدون نظر

14 خرداد بعضی از خوبانی که می شناختنم به مزاح یا کنایه اغاز رهبری آقای خامنه ای رو تبریک می گفتن و شوخی می کردند در این زمینه.
کاری به عملکرد 19 ساله ایشون ندارم اما نکته ای که برام جالب بود: انتقال قدرت از امام به آقای خامنه ای اولین انتقال قدرت بدون جنگ و خونریزی و دعوای بعدی و دخالت اجنبی ظرف 150 سال اخیر در ایران بود.
شاید بعدا که تاریخ رو نوشتن بگن یک گام به جلو برداشتن ایرانی ها!