آرشیو اسفندماه 1386

| 3 نظر

سال نو مبارک باشه. سال خوبی داشته باشید. احساس خوبی به این سال 87 دارم ، دلیلی هم براش نیست. محض خوش بودن.

| 2 نظر

"دلفریبان نباتی همه زیور بستند/دلبر ماست که با حسن خداد داد آمد"

| 3 نظر

با شمبوس دو هفته هست یک گلوله نمک به اسم "مهتری" کشف کرده ایم!

محض ثبت در تاریخ.

| بدون نظر

چهار تا پست رو حذف کردم. پست های "جوادی" بودند! مایع سرافکندگی صاحب صبا در دادگاه وجدان بودند.

هیچ دیدی نسبت به آینده ندارم، یعنی دید واضح. به سبب همین کدر بودن منظره پیش روم کارهام متمرکز نیست، در هر بعدی از زندگی که دست می گذارم موازی کاری و عدم تعیین تکلیف رو می بینم.

چه بد هست که آدم با خودش رودربایستی داشته باشه!

| 1 نظر

"آن گل كه هردم در دست باديست /گو شرم بادش از عندليبان"

حافظ به روايت صبا